bondsmill-header_DSC0199.jpg

Wheelhouse

Third and Fourth Floor

Third and Fourth Floor

Wheelhouse-3-4.png

Unit Floor Areas

South 4th A Let 84 sq.m 905 sq.ft
South 4th B Let 84 sq.m 905 sq.ft
Suite 1, West 3rd Let 17 sq.m 184 sq.ft
Suite 2, West 3rd Let 10 sq.m 109 sq.ft
Suite 3, West 3rd Let 20 sq.m 218 sq.ft
Suite 4, West 3rd Let 20 sq.m 218 sq.ft
Suite 5, West 3rd Let 20 sq.m 218 sq.ft
Suite 6, West 3rd Let 10 sq.m 109 sq.ft
Suite 7, West 3rd Let 10 sq.m 109 sq.ft
South 3rd Let 181 sq.m 1,952 sq.ft

pdf_icon.pngDownload Printable PDF Floorplans

Second Floor

Second Floor

Wheelhouse-2.png

Unit Floor Areas

West 2nd Let 183 sq.m 1,975 sq.ft
South 2nd Let 185 sq.m 1,996 sq.ft
North 2nd Let 100 sq.m 1,075 sq.ft
East 2nd Available Now 132 sq.m 1,420 sq.ft
East 2nd Cupboard Available Now 4 sq.m 41 sq.ft

pdf_icon.pngDownload Printable PDF Floorplans

First Floor

First Floor

Wheelhouse-1.png

Unit Floor Areas

1 Annexe Let 13 sq.m 137 sq.ft
2 Annexe Let 13 sq.m 141 sq.ft
3 Annexe Let 47 sq.m 502 sq.ft
4 Annexe Let 13 sq.m 144 sq.ft
5 Annexe Let 15 sq.m 163 sq.ft
7 Annexe Available Now 14 sq.m 152 sq.ft
8 Annexe Let 12 sq.m 135 sq.ft
Suites A & B, South 1st Let 13 sq.m 303 sq.ft
Suite C, South 1st Let 10 sq.m 109 sq.ft
Suite D, South 1st Let 17 sq.m 179 sq.ft
Suite E, South 1st Let 16 sq.m 175 sq.ft
Suite F, South 1st Let 42 sq.m 457 sq.ft
Suite G, South 1st Let 47 sq.m 505 sq.ft
East 1st Let 126 sq.m 1,360 sq.ft

pdf_icon.pngDownload Printable PDF Floorplans

Ground Floor

Ground Floor

Wheelhouse-G.png

Unit Floor Areas

The Cafe Let 125 sq.m 1,342 sq.ft
North Ground Let 46 sq.m 497 sq.ft
South Ground

Available Sept 2015

187 sq.m 2,013 sq.ft
East Ground Let 193 sq.m 2,073 sq.ft
The Gallery Pending Development 55 sq.m 590 sq.ft

pdf_icon.pngDownload Printable PDF Floorplans